• Νίκος Αγγελής

Από τι αποτελείται ενας συναγερμός;Κεντρική μονάδα

Η κεντρική μονάδα είναι η καρδιά του συστήματος. Είναι ένα κουτί, που περιέχει τον μετασχηματιστή τις μπαταρίες και την πλακέτα η οποία αποφασίζει για την συμπεριφορά του συναγερμού.


Πληκτρολόγιο

Το πληκτρολόγιο είναι το μέσο που επικοινωνούμε με τον συναγερμό. Εκεί υπάρχουν όλες οι ενδείξεις για να καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει στο σύστημα, βάζουμε τον κωδικό κι επιλέγουμε τα σενάρια που θέλουμε για να οπλίσει ο συναγερμός.


Σειρήνες

Οι σειρήνες είναι δύο ειδών, η εσωτερική και η εξωτερική. Όταν ο συναγερμός αναγνωρίσει παραβίαση, οι σειρήνες χτυπάνε, έτσι ώστε υπάρχει ειδοποίηση σε εμάς, αλλά και στον εισβολέα.


Παγίδες

Οι παγίδες τοποθετούνται στα περιμετρικά ανοίγματα. Μπορούν να μπουν είτε στα τζάμια είτε στα πατζούρια είτε και στα δύο. Με αυτούς τους αισθητήρες μπορούμε να καταλάβουμε, εάν κάποιος μπει στο χώρο μας, ενώ εμείς είμαστε μέσα.


Ραντάρ

Τα ραντάρ είναι οι αισθητήρες, εσωτερικοί ή εξωτερικοί, που αντιλαμβάνονται την κίνηση. Η τεχνολογία τους βασίζεται στην θερμότητα. Ουσιαστικά τους χρησιμοποιούμε όταν λείπουμε από το σπίτι.

24 views

© 2020 MBsecurity Greece

Συστήματα ασφαλείας